Ludzkość marnuje w rok ponad 930 mln ton żywności. Większość to odpady z gospodarstw domowych

Zgodnie z raportem Food Waste Index przygotowanym przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w 2019 r. zmarnowano 931 mln ton żywności, a większość z odpadów – prawie 570 mln – pochodzi z gospodarstw domowych. W tym samym roku 690 mln osób na świecie było dotkniętych kryzysem głodu, a liczba ta ma zwiększyć się ze względu na pandemię COVID-19.

Ludzkość marnuje w rok ponad 930 mln ton żywności
Ludzkość marnuje w rok ponad 930 mln ton żywności

Ile żywności marnujemy rocznie?

Według badania każdy Polak marnuje 56 kg. żywności rocznie, co oznacza, że cały kraj produkuje łącznie 2,1 mln ton odpadów żywnościowych. Jest to jednak jeden z najniższych wyników w Europie Wschodniej.

Lepiej od Polski radzą sobie Rosja, gdzie jedna osoba wyrzuca 33 kg żywności w skali roku. Liderem zestawienia w tej części Europy są Węgrzy (94 kg), natomiast Czesi i Słowacy nie przekraczają 70 kg.

Z podobną intensywnością do Polaków jedzenie marnują Irlandczycy (55 kg), Holendrzy (50 kg) i Belgowie (50 kg). Z kolei największe rozmiary zjawisko ma w Grecji (142 kg) i w Malcie (129 kg).

Z powodu braku dostępu do niektórych danych i niejednolitych metod badania autorzy nie zalecają porównania informacji pochodzących z różnych regionów świata. Mimo to szacują, że w skali globalnej nie istnieje duża rozbieżność w zakresie marnowania żywności między krajami o wysokich i niższych dochodach. To odpowiednio ok. 80 kg i ok. 90 kg na mieszkańca.

Oprócz gospodarstw domowych za 26 proc. odpadów żywnościowych odpowiadają usługi gastronomiczne a za 13 proc. sprzedaż detaliczna.

Ludzkość marnuje w rok ponad 930 mln ton żywności
Ludzkość marnuje w rok ponad 930 mln ton żywności

Żywność i klimat

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji” to jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a ważnym elementem w jego realizacji jest zmniejszenie o połowę ilość marnowanej żywności na świecie do 2030 r.

Marcus Gover, szef brytyjskiej organizacji WRAP zajmującej się zrównoważonym rozwojem i współtworzącej raport ONZ, zaznaczył, że “zostało nam tylko dziewięć lat i nie osiągniemy tego celu, jeśli w każdym państwie nie zwiększą się znacząco inwestycji w walkę z odpadami żywnościowymi”.

Jak wybierać zdrową żywność o wysokiej jakości?

Jak pisze w raporcie Inger Andersen, dyrektor wykonawcza UNEP, zmarnowana żywność przyczynia się do utraty bioróżnorodności, zanieczyszczeń gleby i środowiska oraz kryzysu klimatycznego – od 8 do 10 proc. emisji gazów cieplarnianych na świecie związane jest z wyrzuconym jedzeniem.

Źródło: euractiv.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Articles

Musisz Przeczytać!