Układy pomiarowe i dylemat modernizacji

Gwarancją i warunkiem istnienia wolnego rynku energii jest zasada dostępu stron trzecich do sieci. Skrót TPA – Third Party Access określa trzy strony umowy na dostawę danego medium energetycznego. Mowa tu o operatorze sieci dystrybucyjnej (OSD), operatorze handlowym (OH) oraz odbiorcy. Skorzystanie z zasady TPA w zakresie zakupu energii elektrycznej stwarza szereg możliwości związanych z różnymi formami jej zakupu przez odbiorców. Chcesz zmienić sprzedawcę energii i zyskać swobodny dostęp do rynku? Dostosuj układ pomiarowy do wymagań lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Czym jest modernizacja układu pomiarowego do TPA?

Modernizacja układu pomiarowego do TPA polega na przystosowaniu urządzeń pomiarowych do wymogów technicznych oraz zasad bezpieczeństwa zaangażowanych stron – firmy korzystającej z energii, sprzedawcy energii oraz dystrybutora. Proces ten obejmuje:

 • Złożenie wniosku do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o wydanie aktualnych warunków technicznych dla układu pomiarowego;
 • Przygotowanie przez OSD opracowania technicznego związanego z wymianą elementów;
 • Przedstawienie dokładnego kosztorysu przebudowy infrastruktury;
 • Montaż i odbiór techniczny nowych urządzeń przez przedstawiciela OSD.

W skład modernizacji układów wchodzi:

 • Wymiana liczników energii,
 • Wymiana przekładników prądowych i napięciowych,
 • Wymiana okablowania i listew układu,
 • Parametryzacja układów pomiarowych,
 • Montaż urządzeń podtrzymujących pracę bez zasilania z sieci,
 • Montaż zegara synchronizującego,
 • Montaż modułów komunikacyjnych.

Po co modernizować układy wg zasady TPA?

Zgodnie z zasadą uwolnienia rynku energii elektrycznej i dostępu do sieci stron trzecich wprowadzoną przez dyrektywę unijną, każda firma ma prawo zmienić sprzedawcę energii zyskując tym samym możliwość nawiązania współpracy na najbardziej opłacalnych dla siebie warunkach umowy. Aby odbiorca mógł samodzielnie wybrać sprzedawcę energii elektrycznej i najkorzystniejszą dla siebie ofertę, powinien posiadać układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodny z wymaganiami technicznymi lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Przedsiębiorstwa, które nie dokonały modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z zasadą TPA, nie mogą zmienić sprzedawcy energii ani negocjować cen. W tej sytuacji lokalny dystrybutor narzuca cenę sprzedaży energii, która często jest zawyżona w stosunku do cen konkurencyjnych sprzedawców.

Kogo dotyczy wymóg modernizacji układu pomiarowego?

Konieczność wymiany układów pomiarowych, wynika ze zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lub Instrukcjach Bilansowania OSD. Duzi odbiorcy kupujący prąd w taryfach A i B, którzy decydują się na zmianę sprzedawcy, ponoszą pełen obowiązek samodzielnego dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań dystrybutora. Zasilani na średnim i najwyższym napięciu, owej wymiany dokonują na swój koszt. W przypadku taryf C i G, odbiorcy nie muszą dokonywać modernizacji we własnym zakresie, gdyż podłączeni do sieci niskiego napięcia nie są właścicielami liczników. Jest nim Operator Systemu Dystrybucyjnego i to on ponosi wszelkie koszty związane z ewentualną wymianą układu pomiarowego w trakcie procedury zmiany sprzedawcy.

Jakie są koszty modernizacji?

Średni koszt modernizacji dla firm zasilanych średnim napięciem może wahać się od 10 do 35 tysięcy złotych netto. Koszt ten jest jednorazowy i konieczny do poniesienia w związku z ogólnokrajową perspektywą wymiany liczników na elektroniczne, wynikającą z obowiązujących wymagań OSD oraz przepisów Prawa Energetycznego. Istnieje jednak możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków finansowania oferowanych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Formą wsparcia oferowaną przez innogy Polska jest możliwość połączenia zakupu usługi modernizacji z kontraktem na sprzedaż energii elektrycznej. Ponad to, firma zapewnia kompleksową współpracę z klientem poczynając od dopełnienia wszelkich formalności z lokalnym OSD, poprzez przygotowanie projektu i przeprowadzenie wizji lokalnej i kończąc na montażu nowej instalacji. Co więcej, oferowane przez nich liczniki energii elektrycznej umożliwiają monitoring parametrów zużycia energii, co pozwala na lepsze gospodarowanie energią w zakładzie, a tym samym – szybszy zwrot nakładów poniesionych na inwestycję.

Modernizacja układów pomiarowych jest krokiem niezbędnym, które firmy powinny podjąć, aby samodzielnie wybierać odpowiadającego im dostawcę energii, a także w sposób bardziej efektywny monitorować zużycie prądu. Te dwa elementy mają niebagatelny wkład w obniżenie wydatków oraz zwiększenie ich efektywności.

Related Articles